Nyheter

Konferens i Stockholm – alltid uppskattat

Valet av plats för att hålla en konferens är sannolikt det som har störst betydelse för hur konferensen i helhet kommer att fungera. Det säger jag efter otaliga konferenser runt om i landet med helt olika utgång. Som konferenssamordnare på ett medelstort svenskt företag har min uppgift till stora delar handlat om att samla vår personal under ett och samma tak, därtill har plats och lokal varit lika viktiga ingredienser för att få till en bra och givande konferens. Min första val när det kommer till val av plats är huvudstaden, att hålla konferens i Stockholm har stora fördelar, inte bara för mig som samordnare utan för våra anställda. Stockholm har de för närvarande bästa konferenslokaler och det stora pluset är att det är den plats dit de flesta av de anställda vi har runt om i Sverige helst tillbringar en helg i. Visserligen har det mycket att göra med det stora utbudet av lokaler, restauranger och olika kulturella tillställningar, men det är ofta så att många av våra anställda har barn eller andra bekanta i huvudstaden som de får tillfälle att hälsa på i samband med att det hålls konferens i Stockholm. När jag säger att platsen har den största betydelsen för utgången av en konferens så menar jag precis det. Vi har under årens lopp prövat oss fram genom att hålla konferenser i mindre städer och många gånger har vi lockats dit med löften om häpnadsväckande natur eller nybyggda konferenslokaler, men att välja en mindre plats har den nackdelen att inte alla uppskattar långa vandringar i skog och berg, inte heller de skavsår som en hel del teambuildning för med sig. För att medarbetarna ska prestera som bäst krävs det alltid en extra morot som lockar till kreativt tänkande.

En konferens i Stockholm har visat sig vara just den moroten, eftersom att många har intressen som främst handlar om att upptäcka och umgås vilket görs bäst i en stad med liv och rörelse. För att försäkra mig om att min misstanke om kopplingen plats och utgång har jag under de senaste åren bett våra medarbetare att lista de platser som de helst vill att våra möten ska äga rum och närmare 90 procent har där listat Stockholm som sitt förstahandsval. Till en början tänkte jag nog att det skulle ändras med tiden och trodde nog att våra medarbetare skulle tröttna på huvudstaden, men så visade sig inte vara fallet. Tvärtom så blev ökade andelen anställda som helst ville att vår konferens i Stockholm skulle stå kvar. Shoppingen är givetvis lockande med att hålla konferens i Stockholm men det jag tror de flesta värdesätter är flertalet avgångar till och från Stockholm, oavsett om man väljer buss, tåg eller flyg så kan man i princip när som helst under dagens timmar enkelt och smidigt ta sig till och från huvudstaden. Inför kommande konferens i Stockholm har jag bokat in oss på en av Stockholms många vackra herrgårdar, vilket brukar uppskattas högt. Eftersom att det finns flertalet äldre slott och finare herrgårdar med konferensanläggningar, vilka inte ligger långt ifrån stadens puls, vet jag med säkerhet att även denna konferens kommer att bli uppskattad både från ledning och medarbetare.